Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên

Cập nhật ngày: 16/10/2020 13:53:42

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng hỗ trợ gồm: Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo (không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 146 ngày 17/10/2018 của Chính phủ); học sinh, sinh viên.

Về mức hỗ trợ đóng BHYT, đối với người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 90% mức đóng BHYT, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách địa phương hỗ trợ 20%. Học sinh, sinh viên được hỗ trợ 40% mức đóng BHYT, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 10%.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

T.T

Gửi bình luận của bạn