Rà soát để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho các hợp tác xã được vay vốn

Cập nhật ngày: 20/05/2022 17:38:35

Chiều ngày 20/5, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục khảo sát Liên minh HTX tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển về hoạt động thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.


Đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh thông tin hoạt động thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX được tổ chức thực hiện phát huy hiệu quả cao trong hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Mỗi chính sách đều được các bộ, ngành trung ương ban hành hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ để địa phương vận dụng thực hiện, nhất là phân rõ nguồn lực của trung ương, địa phương.

Từ đó, giúp địa phương chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn. Việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã góp phần cho kinh tế tập thể, HTX của tỉnh tăng nhanh về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, việc ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vẫn còn một số hạn chế như một số chính sách hỗ trợ triển khai thực hiện còn chậm; nguồn lực phân bổ còn hạn chế, việc tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất chế biến của HTX còn thiếu quy hoạch, chưa được giải quyết kịp thời… Đại diện Liên minh HTX tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh sớm ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Quyết định số 1804 của Thủ tướng Chính phủ.


Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Giai đoạn 2016-2020, Quỹ Hỗ trợ Phát triển HTX (do Quỹ Đầu tư phát triển  quản lý) đã tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận nguồn vốn vay; tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh khả thi; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX, liên hiệp HTX kiểu mới, HTX điển hình… Lãi suất vay vốn thấp, ổn định giúp các HTX xác định được hiệu quả tài chính của phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư chính xác hơn, hiệu quả cao hơn so với lãi suất của các ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn của Quỹ. Đến nay, Quỹ mới chỉ cho vay được 15 phương án sản xuất kinh doanh của 5 HTX với tổng số tiền vay là 10,3 tỷ đồng (khoảng 25% nguồn vốn). Hiện nay, tổng dư nợ cho vay gần 2,6 tỷ đồng, trong đó hơn 2,5 tỷ đồng là nợ quá hạn. Bên cạnh đó, một số khó khăn vướng mắc là nhiều HTX thiếu vốn điều lệ, vốn đối ứng hạn chế, bộ máy hoạt động còn yếu, để tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thì rất ít HTX đủ điều kiện…

Thời gian tới, Quỹ Đầu tư phát triển sẽ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định số 45 ngày 31/3/2021 của Chính phủ; phối hợp Liên minh HTX tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn các HTX lập hồ sơ vay vốn; tăng cường giám sát việc sử dụng vốn nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo khả năng trả nợ; sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả trong hoạt động.


Ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách yêu cầu tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng hiểu rõ

Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận kết quả đạt được trong hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trong thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, cũng như các kiến nghị của 2 đơn vị.

Đồng thời, đề nghị 2 đơn vị lưu ý thêm một số vấn đề, trong đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng hiểu rõ; xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX; rà soát phân loại năng lực, nguồn lực của các HTX để tư vấn mở rộng hoạt động của HTX; cần rà soát lại các thủ tục vay vốn để đơn giản hóa thủ tục cho vay; có giải pháp hiệu quả trong xử lý nợ xấu của HTX…

          THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn