Số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách

Cập nhật ngày: 20/09/2021 09:28:48

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi Công an xã, trị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy và hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách khi không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối tượng áp dụng là Công an xã, thị trấn bán chuyên trách được bố trí công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp, khóm thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực, Công an viên phụ trách ấp, khóm có thời gian công tác dưới 15 năm kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi tổ chức Công an xã, thị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy.

Số lượng bố trí mỗi ấp, khóm của xã, thị trấn được sử dụng không quá 2 Công an xã bán chuyên trách để tiếp tục tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, hằng tháng còn được trợ cấp thêm với mức sau: Tốt nghiệp đại học trợ cấp tương đương 1,34 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp cao đẳng trợ cấp tương đương 1,10 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp trung cấp trợ cấp tương đương 0,86 lần mức lương cơ sở.

Đồng thời được tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng thấp nhất; được tham gia bảo hiểm y tế với mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách hỗ trợ đóng 3,0% và người lao động đóng 1,5%.

Số lượng bố trí, mức phụ cấp trên được áp dụng khi Công an xã, thị trấn được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chuyển sang tổ chức Công an chính quy đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. Công an xã, thị trấn bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng phụ cấp theo quy định trên còn được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực, Công an viên phụ trách ấp, khóm có thời gian công tác dưới 15 năm kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở khi tổ chức Công an xã, thị trấn được chuyển sang tổ chức Công an chính quy thì được hỗ trợ thôi việc, cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Thời gian công tác được tính hưởng hỗ trợ thôi việc bao gồm toàn bộ thời gian công tác liên tục trong công an xã, thị trấn. Công tác từ dưới 6 tháng thì tính nửa năm; công tác từ đủ 6 tháng đến 12 tháng thì tính 1 năm.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

T.T

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác