Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật ngày: 27/09/2022 11:20:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220927014255bcdpcthamnhung.mp4

 

ĐTO - Sáng ngày 27/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) chủ trì phiên họp để đánh kết quả công tác PCTNTC quý III năm 2022.


Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tham dự phiên họp quý III năm 2022

Theo đánh giá của BCĐ, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị đã triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, BCĐ Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác PCTNTC; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch về PCTNTC được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, trong đó có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm. Cơ quan tư pháp phối hợp tham mưu cấp ủy kịp thời, hiệu quả xử lý các vụ việc; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ đã thể hiện chức trách, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của BCĐ, Thường trực BCĐ; thường xuyên theo dõi, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý các vụ án, vụ việc.

Phiên họp lần này, BCĐ thông qua tờ trình báo cáo tình hình, kết quả công tác PCTNTC quý III năm 2022; tờ trình về đường lối giải quyết vụ việc “Tham ô tài sản” xảy ra tại một công ty TNHH; tờ trình dự thảo Quy định vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ theo dõi, chỉ đạo xử lý; báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận phiên họp quý III, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu, cơ quan tham mưu trong quý IV chuẩn bị tốt công tác đánh giá tổng kết năm 2022 và xây dựng chương trình công tác năm 2023; tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc và theo dõi đến cùng, đồng thời xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan. Các thành viên BCĐ đã được phân công nhiệm vụ cần tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị về công tác PCTNTC để chấn chỉnh kịp thời.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn