Triển khai Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ

Cập nhật ngày: 25/01/2022 12:55:36

ĐTO - Sáng ngày 25/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ (viết tắt là Quy định số 50) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương. Tại điểm cầu BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp, các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp; Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng BTC huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo BTC Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; nêu rõ sự cần thiết phải ban hành Quy định và bố cục của Quy định. Quy định số 50 đưa ra 5 nguyên tắc, trong đó nêu rõ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Quy định số 50 cũng xác định các tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; phương pháp quy hoạch; quy trình và hồ sơ nhân sự quy hoạch.


Quang cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng thời, đại diện lãnh đạo BTC Trung ương trình bày dự thảo Hướng dẫn của BTC Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, trong đó, tập trung vào một số vấn đề cần quan tâm như: quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phải rà soát, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”...

Đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, góp ý một số nội dung cụ thể về thực tiễn công tác quy hoạch cán bộ tại các địa phương; những vấn đề còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng BTC Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những góp ý của các đại biểu trong triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai thông tin thêm về những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua. Đồng thời nêu rõ một số nội dung cần quan tâm trong công tác quy hoạch cán bộ thời gian tới như: vấn đề tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt; rà soát, đảm bảo sự đồng bộ của các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; rà soát chức danh tương đương; các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch; đưa cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực nổi trội vào quy hoạch; quy định cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch đối với cán bộ xã, phường, thị trấn phù hợp với điều kiện từng nơi;...

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn