Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của Nhân dân

Cập nhật ngày: 21/06/2022 05:47:51

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220621054832dt2-1.mp3

 

ĐTO - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua, báo chí và đội ngũ người làm báo nước ta tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), ngoài nhận được những lời động viên, chia sẻ, những lẵng hoa, đây cũng là dịp những người làm báo soi chiếu chính mình, để tiếp tục học và “hỏi”, sáng tạo, kịp thời đưa đến công chúng những thông tin, những câu chuyện, vấn đề cuộc sống...


Cán bộ, nhà báo từng công tác tại Báo Đồng Tháp chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và 46 năm thành lập Báo Đồng Tháp (1976 - 2022)

Cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí hiện nay là tập trung tuyên truyền, cổ vũ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, mở rộng đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đất nước, huy động mọi nguồn lực, để đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hóa hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, Báo Đồng Tháp luôn đồng hành với những chủ trương, quyết sách phát triển quê hương, đất nước. Những người làm Báo Đồng Tháp không ngừng phấn đấu, đem đến cho công chúng trong và ngoài nước những thông tin chính xác, có giá trị về mọi lĩnh vực. Trong đó, dòng chảy thông tin chủ yếu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, những trăn trở, những giải pháp, những khát vọng... để Đồng Tháp “không ở lại phía sau”, có nhiều điểm sáng có sức lan tỏa; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phản bác những thông tin sai sự thật... Nhịp sống xã hội, tiếng nói của người dân cũng được Báo tập trung phản ánh sinh động để góp phần cùng các cấp, các ngành kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tồn tại, tạo thêm niềm tin, động lực trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Các cấp Hội nhà báo, Cơ quan báo chí luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo những người làm báo có ý thức nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; xây dựng đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam chính quy, hiện đại, nhân văn, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân, vững vàng về tư tưởng, chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Những người làm báo hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, ý thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân của báo chí và người làm báo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của Nhân dân.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn