Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc” và “Hủ tiếu Sa Đéc”

Cập nhật ngày: 14/05/2022 05:27:26

ĐTO - UBND TP Sa Đéc vừa ban hành kế hoạch quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc” và “Hủ tiếu Sa Đéc” năm 2022.


Các ngành, các cấp tại TP Sa Đéc tập trung nhiều giải pháp phát triển ngành hàng hoa kiểng theo hướng bền vững

Mục tiêu của kế hoạch hướng đến việc tăng cường phát huy hiệu quả việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc” và “Hủ tiếu Sa Đéc” TP Sa Đéc năm 2022; tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ động cho các thành phần kinh tế (cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,...) trên địa bàn thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với nông sản và ngành hàng chủ lực, nhằm phát triển, ổn định sản xuất, nâng cao thương hiệu, chất lượng, giá trị sản phẩm. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu các ngành hàng chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, UBND TP Sa Đéc sẽ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo triển khai quy chế quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc” trong quý II/2022. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoa, kiểng tươi đăng ký và được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; vận động ít nhất có 20 tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc”; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc” ít nhất cho 10 tổ chức, cá nhân; tổ chức 11 mô hình điểm việc đăng ký và giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Làng hoa kiểng Sa Đéc” tại phường Tân Quy Đông.

Đối với nhãn hiệu chứng nhận “Hủ tiếu Sa Đéc”, UBND TP Sa Đéc sẽ vận động các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất hủ tiếu trên địa bàn đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hủ tiếu Sa Đéc”; tổ chức 1 mô hình điểm việc đăng ký và giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hủ tiếu Sa Đéc”.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn