Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu

Cập nhật ngày: 18/07/2014 04:47:40

Ngày 16/7/2014, Đảng ủy cơ sở (ĐUCS) Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2014.

Trong 6 tháng qua, ĐUCS Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo chi ủy các chi bộ phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Trong đó, nổi bật là tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy điều hành thực hiện chương trình công tác hàng tháng, hội nghị giao ban các huyện, thị, thành ủy; Đảng bộ phối hợp với chi ủy chi bộ các ban, cơ quan của Tỉnh ủy triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xây dựng chương trình và phân công các đồng chí Đảng ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với chi bộ trực thuộc, định kỳ báo cáo với Đảng ủy. ĐUCS Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tiến hành rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 và nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy trình và các bước tiến hành.

Dịp này, ĐUCS Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành hội thảo chuyên đề “Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy” với 7 báo cáo tham luận nhằm góp phần nâng cao hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn của các phòng chức năng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn