Bộ Công an dừng cấp chứng minh thư ghi tên cha mẹ

Cập nhật ngày: 22/08/2012 10:48:23

Ngày 21/8/2012, Bộ Công an phát đi thông báo của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ về việc tạm dừng triển khai thông tư mẫu Chứng minh nhân dân mới có ghi họ tên cha mẹ.
Ba tháng trước, Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về mẫu Chứng minh nhân dân, trong đó ở mặt sau có nêu nội dung đặc điểm thân nhân gồm: "Họ và tên cha; họ và tên mẹ". Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân mới làm bằng nhựa có hiệu lực từ ngày 1/7.

VnE

Gửi bình luận của bạn