Các cơ quan trả lời đơn khiếu nại của công dân

Cập nhật ngày: 20/08/2012 07:43:01

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có công văn số 23/CTHA-GQKN thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Hồng Thanh như sau: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp nhận được đơn của ông Trần Hồng Thanh cư trú tại số 02, ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò khiếu nại về việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh kê biên tài sản của ông do Báo Đồng Tháp chuyển đến.

Qua nghiên cứu nội dung đơn và đối chiếu các quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhận thấy đơn khiếu nại của ông Thanh chưa đúng theo quy định tại khoản 1 điều 147 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, do đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh không thụ lý giải quyết và đã hoàn trả đơn lại cho ông Thanh.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh có thông báo số 30/TB-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho UBND xã An Bình huyện Cao Lãnh, thông báo như sau: Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND.NĐ ngày 1-8-2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho UBND xã An Bình, huyện Cao Lãnh số vào sổ 00001/A.1, số phát hành C 160.680, do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21/5/1994.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan báo, đài địa phương, các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nêu trên, mọi giao dịch có liên quan đến Giấy chứng nhận đã bị hủy đều không có giá trị pháp lý.

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Cao Lãnh có công văn số 394 giải đáp nội dung đơn khiếu nại của giáo viên Cao Văn Hùng, trường THCS Võ Trường Toản TP.Cao Lãnh, nội dung như sau: Vừa qua, Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Cao Lãnh nhận được phiếu chuyển số 31/CTBĐ của Tòa soạn Báo Đồng Tháp kèm theo là đơn khiếu nại của giáo viên Cao Văn Hùng trường THCS Võ Trường Toản về việc khiếu nại kết quả xét thi đua cuối năm bị Hiệu trưởng hạ bậc từ loại tốt xuống loại khá.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng Giáo Dục - Đào tạo có buổi làm việc với Ban Giám hiệu trường THCS Võ Trường Toản xác minh làm rõ nội dung đơn và giải đáp cụ thể như sau: Về hình thức đơn khiếu nại phần kính gửi Công đoàn Giáo dục TP.Cao Lãnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Tòa soạn Báo Đồng Tháp. Bản thân thầy Hùng là giáo viên đang giảng dạy môn Ngữ văn và Giáo dục công dân tại trường THCS nhưng không nắm rõ Luật Khiếu nại - Tố cáo đã gửi đơn nhiều chỗ, nhiều nơi không đúng thẩm quyền giải quyết.

Về nội dung đơn khiếu nại, thầy Cao Văn Hùng trình bày: vào sổ điểm sai 1 học sinh trên tổng số 501 học sinh, nhưng thầy Hiệu trưởng Lê Văn Thảo ỷ quyền, ỷ thế, ức hiếp, trù dập, hạ bậc thi đua từ loại tốt xuống loại khá, đánh giá công sức cuối năm loại khá. Kết quả xác minh, thầy Hùng vào sổ điểm sai 21 học sinh, làm lệch kết quả xếp loại học lực của học sinh, gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường mời thầy Hùng lên phân tích những sai sót như trên nên hạ bậc thi đua và xếp loại công chức cuối năm đạt khá, thầy Hùng đồng ý và ký tên vào biên bản làm việc. Từ kết quả trên, Phòng Giáo dục - Đào tạo nhận thấy Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường xếp loại đối với thầy Hùng là phù hợp.

Phòng Bạn đọc

Gửi bình luận của bạn