14 năm vẫn giải quyết chưa xong khu dân cư khóm 3, phường 1

Cập nhật ngày: 20/08/2012 07:43:06

Theo báo cáo giải trình của UBND thành phố, các dự án thuộc khu dân cư khóm 3, phường 1 đã được triển khai từ năm 1998 gồm: Khu dân cư khóm 3, Trường cấp II, III và trường Tiểu học Lê Văn Tám. Do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng nên thành phố chỉ giao nền cho các hộ có đất giải tỏa tại vị trí lô nền, các lô nền còn lại do dân còn tranh chấp và cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, nên chưa bố trí được. Thành phố đang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành tỉnh tập trung giải quyết nhằm sớm bố trí ổn định dân cư đảm bảo yêu cầu quy hoạch.

Đối với giá nộp tiền sử dụng đất có tăng là do khi triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh chỉ có quyết định phê duyệt phương án đền bù, chưa phê duyệt giá bán nền, do đó ngày 28/10/2004 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) họp thống nhất giá bán nền tái định cư là 766.000 đồng/m2 nhằm làm cơ sở đề nghị UBND tỉnh phê duyệt. Do công tác giải phóng mặt bằng quá chậm nên đến ngày 22/3/2011, UBND thành phố có công văn số 272/UBND-PTQĐ trình UBND tỉnh duyệt giá thu tiền sử dụng đất - nền tái định cư do giải tỏa khu dân cư khóm 3, phường 1 và được UBND tỉnh chấp thuận tại công văn số 218/UBND-LTPP ngày 11/5/2011 về mức giá nộp tiền nền tái định cư 932.000 đồng/m2. Vấn đề này, UBND thành phố đã có tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 9/7/2012 đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, tuy nhiên cho đến nay việc giải quyết khu dân cư này vẫn chưa dứt điểm.

DT

Gửi bình luận của bạn