Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật lao động

Cập nhật ngày: 17/08/2012 13:10:15

Trong thời gian qua, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động giai đoạn 2010-2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, các sở, ngành có liên quan như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý khu kinh tế... đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp với nhiều hình thức khác nhau, góp phần tác động tích cực vào nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động.


Nhiều lao động vẫn cần được tuyên truyền pháp luật lao động

Nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan bằng các hình thức: tuyên truyền miệng, hội nghị tập huấn, tổ chức các cuộc thi, phát tài liệu hỏi đáp pháp luật, tờ rơi pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Kết quả, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai, tập huấn các quy định mới về pháp luật lao động cho 615 doanh nghiệp với 7.787 lượt người tham dự, trong đó có 2.117 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp và hơn 5.400 lượt người lao động. Các ngành đã in ấn hơn 42.000 cuốn tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động; biên soạn 1.925 câu hỏi - đáp pháp luật và in hơn 166.700 tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp và hợp đồng lao động để cấp phát cho người sử dụng lao động và người lao động.

Bên cạnh đó, để tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động đạt hiệu quả, các sở, ngành tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nội dung có liên quan pháp luật lao động như: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật lao động có 61 cơ quan, doanh nghiệp với gần 5.000 bài tham gia dự thi; tổ chức ra mắt thí điểm 7 mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” thu hút gần 900 công nhân lao động tham gia; Sở Tư pháp phối hợp với Đài PT-TH Đồng Tháp tổ chức 5 chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh với chủ đề “Pháp luật về Bảo hiểm xã hội và thuế” nhằm cung cấp thông tin cho người dân; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên mục “Phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động” trên trang tin điện tử để cập nhật các văn bản pháp luật, thông tin về chính sách pháp luật cho người lao động và các doanh nghiệp...

Tuy đạt một số kết quả nhưng nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động của tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: chủ yếu chỉ triển khai ở cấp tỉnh, rất ít quan tâm triển khai ở cấp huyện nên sức lan tỏa của công tác tuyên truyền, phổ biến chưa đến được các loại hình doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn xem nhẹ công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động; nhiều công nhân vì điều kiện sống và trình độ học vấn còn chênh lệch nên nhiều ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền.

PT

Gửi bình luận của bạn