Số: 117/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 23/08/2021 13:24:49

1. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1, Đồng Tháp; Giai đoạn 2021-2023 (Thời gian khai thác 02 năm học kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/7/2023). - Căn tin: (DT: 95m2); Giá khởi điểm: 280.000.000 đồng

 - Nhà giữ xe: (DT: 800m2); Giá khởi điểm: 320.000.000 đồng

2. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 180m2) tại Trường Trung học phổ thông Châu Thành 1, Đồng Tháp; Giai đoạn 2021-2024 (Thời gian khai thác 03 năm học kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày 01/9/2024). Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng;

Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án của Trường mà người đăng ký tham gia đấu giá, không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 23/8/2021 đến 15 giờ ngày 09/9/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm các ngày 09/9, 10/9 và đến 15 giờ ngày 13/8/2021 tại các Trường có tài sản đấu giá; Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 14/9/2021 tại Trường THPT Lấp Vò 1 và Trường THPT Châu Thành 1; Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường THPT Lấp Vò 1. ĐT: 02773845260; Trường THPT Châu Thành 1. ĐT: 02773620016 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn