Số: 166/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/11/2021 20:07:57

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ năm 2022 tại xã Tân Phú Trung và xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

1. Xã Tân Phú Trung

 - Chợ Tân Phú Trung; Giá khởi điểm: 134.871.000 đồng

 - Chợ Bình Tiên; Giá khởi điểm: 88.344.000 đồng

* Người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá và nộp 50% còn lại chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

2. Xã Hòa Tân

 - Chợ Hòa Tân; Giá khởi điểm: 236.560.000 đồng

 - Chợ Xẻo Mát; Giá khởi điểm: 47.705.000 đồng

* Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/11/2021 đến 15 giờ ngày 06/12/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 06, 07 và đến 15 giờ ngày 08/12/2021 tại UBND xã Tân Phú Trung và UBND xã Hòa Tân.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 09/12/2021 tại UBND xã Tân Phú Trung và UBND xã Hòa Tân.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; UBND xã Tân Phú Trung. Điện thoại: 0277 3629 313; UBND xã Hòa Tân. Điện thoại: 0277 3624 107 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn