Số:168/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/11/2021 20:08:18

* Quyền khai thác thu dịch vụ Đò, chợ năm 2022 trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp (Thời gian khai thác 01 (một) năm, kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

- Bến đò Thống Nhất - Bình Phú; Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng.

- Bến đò Bắc Trang - Bình Phú; Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng.

- Chợ Bình Phú; Giá khởi điểm: 63.000.000 đồng.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Thực hiện theo Quy chế về việc đấu giá khai thác thu phí qua Bến đò; Chợ năm 2022, không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào. Nộp tiền trúng đấu giá Đò, chợ theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/11/2021 đến 15 giờ ngày 09/12/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 13/12/2021 tại UBND xã Bình Phú.

- Tiền bán hồ sơ: (Đò) 100.000đ/hồ sơ; (Chợ) 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 14/12/2021 tại UBND xã Bình Phú.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 02773 852 059; UBND xã Bình Phú. Điện thoại: 02773 830 028 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn