Số: 163/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/11/2021 20:10:57

 Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền sở hữu nhà nước như sau:

Quyền sử dụng đất diện tích 56m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị. Diện tích sàn xây dựng 116,8m2 + Công trình xây dựng. Tọa lạc: đường Hai Bà Trưng, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 2.677.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài tại nơi có tài sản: Từ ngày 24/11/2021 đến 15 giờ ngày 24/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 24, 27 và đến 15 giờ ngày 28/12/2021 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/1 hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ ngày 29/12/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

-  Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.  

Gửi bình luận của bạn