Số: 169/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/11/2021 20:11:27

* Đấu giá Cho thuê QSDĐ quỹ đất công ích 5% năm 2022 (đất trồng lúa). Tổng DT 46.184,1m2 (07 thửa), tọa lạc tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Thời gian thuê 05 (năm) năm. Nộp tiền thuê đất theo quy định. Tổng giá khởi điểm: 51.636.108đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 23/11/2021 đến 15 giờ ngày 15/12/2021. Tại UBND xã Bình Phú.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 15, 16/12 và đến 15 giờ ngày 17/12/2021 tại UBND xã Bình Phú.

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 20/12/2021 tại UBND xã Bình Phú.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; UBND xã Bình Phú, ĐT: 0277 3830 028 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn