TP Sa Đéc

Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 13/08/2022 06:05:00

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, UBND TP Sa Đéc cùng các ngành, UBND các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn đã tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật cho người dân địa phương.


Hội viên phụ nữ tham gia Hội thi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Sa Đéc tổ chức

Theo đó, UBND TP Sa Đéc yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng các kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Đồng thời giao cho các ngành chức năng tiến hành rà soát văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác PBGDPL như: thẩm quyền ban hành; đề xuất, kiến nghị những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế... UBND các xã, phường, phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào các lĩnh vực như: dân sự, hình sự, an toàn giao thông, đất đai, tài nguyên và môi trường, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tham nhũng... Các hình thức tuyên truyền được các ngành liên quan tổ chức lồng ghép tại những buổi hội, họp, tọa đàm, sinh hoạt; qua sóng phát thanh; phát tài liệu (tờ bướm, tờ rơi...), tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; treo băng-rôn, tranh ảnh...

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Sa Đéc có hơn 60 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với hơn 2.000 lượt người dự và phát hơn 1.600 tài liệu có các nội dung tuyên truyền, PBGDPL. Ngoài ra, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố còn sáng tạo hình thức tuyên truyền như: qua nhóm zalo; Câu lạc bộ (CLB) hòa giải, CLB pháp luật; tuyên truyền tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại cơ sở (khóm, ấp, khu dân cư...); duy trì các hình thức phát sóng trên hệ thống phát thanh toàn thành phố qua việc trả lời các câu hỏi của người dân liên quan đến tìm hiểu các quy định của pháp luật. 

Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, lực lượng Công an thành phố phối hợp với các ngành, UBND các xã, phường, tổ chức tuyên truyền đến các đối tượng, người từng vi phạm pháp luật hoặc kết hợp tuyên truyền tại các điểm trường Tiểu học, THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Phối hợp cùng các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; an toàn giao thông... Phối hợp các doanh nghiệp tuyên truyền các quy định về luật lao động, chính sách tiền lương hơn 190 cuộc, có 27.950 người lao động tham dự. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Sa Đéc, các đơn vị trường đã phối hợp triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường. Đối với ngành học mẫu giáo, các đơn vị giáo dục các quy định về an toàn giao thông, quyền trẻ em, bảo vệ môi trường. Đối với cấp Tiểu học, các đơn vị trường phối hợp lồng ghép vào các cuộc thi như: Tôi yêu Việt Nam, vẽ chiếc ô tô mơ ước, vẽ tranh cổ động chủ đề an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy. 100% các đơn vị trường trên địa bàn thành phố đều ban hành quyết định thành lập Tổ PBGDPL và xây dựng kế hoạch PBGDPL tại đơn vị. Mỗi năm học, đều tổ chức tuần lễ sinh hoạt giáo dục học sinh trước khi khai giảng năm học.

Với sự quan tâm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của UBND thành phố và Phòng GD&ĐT TP Sa Đéc cùng các đơn vị trường, trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh về các quy định của pháp luật, góp phần làm giảm tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường. Lực lượng Công an thành phố cũng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, PBGDPL đến các hội viên, thành viên từ cấp thành phố đến xã, phường; lực lượng công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Sa Đéc.

Trong thời gian tới, UBND TP Sa Đéc tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện cụ thể của từng cơ quan, địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyên truyền, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền. Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động hội viên, thành viên hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp và các cuộc thi gắn với các chủ đề an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy...

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn