Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án bờ kè Dinh Ông

Cập nhật ngày: 22/06/2022 05:10:57

ĐTO - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Thanh Bình để đầu tư xây dựng dự án bờ kè Dinh Ông, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình với kinh phí 11,5 tỷ đồng (đã trừ chi phí dự phòng) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cụ thể nguồn vốn hỗ trợ địa phương; 

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Thanh Bình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ thủ tục, đối ứng nguồn vốn cấp huyện để xây dựng hoàn thành công trình theo đúng tiến độ và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và thanh toán, quyết toán đúng quy định

PV

Gửi bình luận của bạn