• Quan tâm công tác phát triển đảng viên
 • 04/07/2014
 • Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, các cấp uỷ Đảng trong thị xã Hồng Ngự đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
 • Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hướng về cơ sở
 • 25/06/2014
 • Những năm qua, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tăng cường phối hợp với lãnh đạo Hội LHPN huyện Lai Vung phân công, bố trí cán bộ đúng chức năng và năng lực, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời, từ đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
 • Quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền cơ sở
 • 23/06/2014
 • Thời gian qua, Huyện ủy Tam Nông đã quan tâm xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh với những giải pháp đồng bộ như đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)… Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC) cơ sở đối với công việc.
 • Đảng bộ phường Tân Quy Đông đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội
 • 23/06/2014
 • Những năm gần đây, phường Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, hộ nghèo giảm xuống từng năm, đường sá đi lại thuận tiện... Đây là thành quả từ sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.
 • Lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật
 • 13/06/2014
 • Đảng uỷ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế có hiệu quả, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.
 • Đảng viên phải gắn bó với nhân dân nơi cư trú
 • 13/06/2014
 • Trong những dịp công tác ở cơ sở hoặc tiếp xúc ở địa phương, tôi nghe nhiều người phàn nàn về tình trạng một số cán bộ, đảng viên (ĐV) đương chức sống xa dân. Không ít ĐV đang công tác không biết nhà mình ở tổ mấy, cụm dân cư nào, không nắm được tình hình nơi cư trú, ít tham gia các cuộc vận động, luôn “kín cổng cao tường”, ít quan hệ với bà con xung quanh.
 • Chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng
 • 11/06/2014
 • Từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả quan trọng.
 • Chuyển biến rõ nét trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng
 • 30/05/2014
 • Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười đã đề ra giải pháp, lộ trình phù hợp, bước đầu tạo được một số chuyển biến khá rõ nét trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng; vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, phát huy được nhân tố tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Xem tin đã đăng theo ngày: