Cần đổi mới phương pháp truyền đạt nghị quyết

Cập nhật ngày: 05/10/2012 07:01:16

Nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật... của Đảng và Nhà nước (gọi tắt là nghị quyết) để định hướng, dẫn lối chỉ đường và là chỗ dựa, là niềm tin của nhân dân trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng để xây dựng và phát triển đất nước. Nội dung, tinh thần các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó có con đường hết sức quan trọng là tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp cho cán bộ, đảng viên, đến các tầng lớp nhân dân, như cách làm từ trước đến nay của ta. Chính vì tính chất quan trọng của cách phổ biến nghị quyết “truyền thống” này cho nên việc tăng cường đổi mới phương pháp truyền đạt nghị quyết phải được chú trọng, quan tâm.


Truyền đạt Nghị quyết tốt sẽ góp phần quan trọng thực hiện
thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Ảnh: PHÚ THUẬN

Nhiều đồng chí lãnh đạo, các diễn đàn và báo chí đã nhiều lần góp ý, phê phán, từng nơi, từng lúc về phương pháp truyền đạt nghị quyết, đại loại như: vẫn chưa có gì mới trong phương pháp, truyền đạt thiếu sinh động, thiếu minh họa bằng liên hệ thực tiễn, thiếu tư duy sư phạm; khó tiếp thu và chất lượng hiệu quả học nghị quyết không cao...

Gần đây, ở quy mô cấp huyện, thị, thành phố và các đảng ủy đã tổ chức triển khai các nghị quyết của Trung ương, cách tổ chức triển khai các nghị quyết này ở một số đảng bộ vẫn không có gì đổi mới hoặc khắc phục những hạn chế đã được đóng góp. Đa số các báo cáo viên chủ yếu vẫn “trích đoạn” hoặc “sao y” bản chính; có báo cáo viên lên đọc nguyên văn từ A đến Z và tuyên bố tôi đã trình bày cùng các đồng chí xong phần của tôi! Tiếp theo, Ban tổ chức gợi ý nội dung thảo luận và bước vào thảo luận trong hội trường với trên dưới 100 người dự. Chỉ vài ý kiến rời rạc, buồn tẻ và sau cùng đồng chí Bí thư lên gom ý coi như kết luận hội nghị. Khi được hỏi Ban tổ chức và báo cáo viên còn cách nào phổ biến nghị quyết tốt hơn không thì được trả lời rằng tỉnh cũng làm như vậy mình đâu dám làm khác hơn!

Từ thực tế đang diễn ra nơi này, nơi khác và sự kiện cụ thể vừa nêu trên cũng đủ để các cấp lãnh đạo, các nhà làm công tác tuyên giáo rút ra những kinh nghiệm và suy nghĩ cách tháo gỡ về phương pháp học nghị quyết trong thời gian tới của chúng ta. Chính hiệu quả trong truyền đạt, phổ biến nghị quyết là kết quả của quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Người học nghị quyết muốn báo cáo viên mổ xẻ, phân tích, liên hệ thực tiễn, dẫn giải những điểm mới, điểm khó hiểu trong nghị quyết để hiểu đúng, hiểu sâu tinh thần nghị quyết để thực hiện nghị quyết có chất lượng; còn “trung thành” nói và đọc nguyên văn nghị quyết thì đâu cần mở hội nghị triển khai phổ biến cho tốn công sức, thời gian, chỉ cần in đủ tài liệu phát đủ cho mọi người tự đọc! Hàng năm, cán bộ, đảng viên phải học nhiều nghị quyết và từ đó mở rộng triển khai ra quần chúng nhân dân. Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra sắp tới phải truyền đạt, học tập quán triệt nhiều nội dung quan trọng của các nghị quyết, thiết nghĩ các cấp ủy, ngành tuyên giáo phải chủ động chuẩn bị ngay từ bây giờ, không chỉ là đề cương nội dung của nghị quyết, mà cần đầu tư cả về phương pháp, hình thức truyền đạt.

Không nên lúc nào cũng quan niệm: Hễ Thường vụ, lãnh đạo cấp ủy ai cũng có thể làm báo cáo viên truyền đạt nghị quyết của Đảng tốt cả, được cả. Khi tổ chức học tập, quán triệt những nội dung, nghị quyết quan trọng, các cấp có thẩm quyền cần chọn những cán bộ có năng khiếu, có kinh nghiệm làm công tác giảng dạy, công tác tuyên giáo, có kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm, có kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực, biết ứng dụng công nghệ... đưa đi bồi dưỡng để có đội ngũ báo cáo viên chất lượng về truyền đạt nghị quyết. Tiêu chuẩn báo cáo viên ngoài kiến thức, năng lực, kinh nghiệm... còn phải có đạo đức, phẩm chất trong sáng, đặc biệt khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì đạo đức, phẩm chất báo cáo viên càng quan trọng hơn.

Hiệu quả truyền đạt nghị quyết phụ thuộc rất lớn vào phương pháp, làm tốt công tác truyền đạt nghị quyết sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Hoan Huyền

Gửi bình luận của bạn