Công an huyện Lấp Vò
Chuyển biến từ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 19/10/2012 07:08:30

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an huyện Lấp Vò đã tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và triển khai đến toàn thể đảng viên, các bộ, chiến sĩ (CB, CS) về mục đích, yêu cầu và nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét về ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức vì nhân dân phục vụ trong lực lượng CB, CS.


Đảng ủy Công an huyện triển khai thực hiện học tập và làm theo
 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đặc biệt, năm 2012, Công an huyện Lấp Vò đạt đơn vị kiểu mẫu về Điều lệnh Công an nhân dân, không có CB, CS vi phạm bị xử lý kỷ luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn huyện triệt xóa được 138 tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội; điều tra được 56 vụ trộm cắp xe mô tô, bắt xử lý 20 đối tượng, thu hồi 35 xe mô tô trả lại cho người bị hại. Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự huyện tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vì thế số vụ, số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011. Việc triển khai và thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự như: mô hình “4 giảm, 3 không”, “Chốt dân phòng đảm bảo an ninh trật tự”, “Chốt công an xã” đều hoạt động có hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được Công an tỉnh, Bộ Công an biểu dương khen thưởng.

Đảng ủy Công an huyện tiếp tục nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng đội... đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành động thiết thực, cụ thể gắn với thực tế nhiệm vụ chính trị tại đơn vị nhằm từng bước xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Lệ Chi

Gửi bình luận của bạn