Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp - một chặng đường vẻ vang

Cập nhật ngày: 17/10/2012 06:48:52

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức thành lập năm 1949 để phục vụ Tỉnh ủy lãnh đạo phong trào cách mạng. Trong điều kiện khó khăn, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy không ngại gian khổ hy sinh, kiên trì bám trụ, cơ động, linh hoạt tránh né sự đánh phá của địch, bảo đảm an toàn lực lượng, luôn tận tụy phục vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân tỉnh nhà trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm
với Thường trực Tỉnh ủy

Cuối năm 1959, đầu năm 1960, các bộ phận của Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ đã được hình thành gồm văn thư, điện đài, cơ yếu, C279 để phục vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cuộc kháng chiến khi bước vào một giai đoạn mới.

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng Tỉnh ủy quyết tâm bám dựa vào dân, bám chiến trường, vượt qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, lãnh đạo chiến đấu chống địch để bảo tồn lực lượng cách mạng, dứt khoát không lùi bước. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy, suốt những năm ác liệt như thế, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn lãnh đạo tư tưởng, giáo dục động viên cán bộ nhân viên khẳng định lòng trung thành với Đảng, kiên cường bất khuất trong làm việc và chiến đấu, không dao động, bảo tồn được lực lượng, bảo vệ được bí mật của Đảng, của cơ quan.

Sau khi đất nước thống nhất, cùng với sự đổi mới của đất nước, từ Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy tinh thần trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, tham mưu, phục vụ đắc lực cho Tỉnh ủy và ngày càng tỏ rõ sự trưởng thành. Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai tương đối toàn diện và hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Tỉnh ủy, Thị ủy, Thành ủy; hoạt động của Văn phòng từng bước đi vào nền nếp theo hướng hiện đại hóa.

Nét nổi bật và cũng là những tiến bộ trong công tác văn phòng thời gian qua là Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Chương trình làm việc toàn khoá, Chương trình hành động năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Chương trình làm việc năm, Chương trình công tác hàng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu xây dựng các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và nhiều kế hoạch, chương trình... để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà các lần đại hội đề ra.

Với những thành tích trên, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước năm 2007, Phòng Tổng hợp nhận được Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2003-2008. Năm 2011, 07 phòng chức năng của Văn phòng Tỉnh ủy đều được UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc, Văn phòng Tỉnh ủy đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy của Văn phòng Trung ương Đảng và đặc biệt, năm 2012, Văn phòng Tỉnh ủy đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đó là niềm động viên tinh thần to lớn để đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của văn phòng cấp ủy: “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực, đáp ứng tốt nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy

Gửi bình luận của bạn