Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI

Cập nhật ngày: 17/10/2012 06:49:01

* Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Tổ trưởng tổ công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tôn Hoàng
phát biểu tại hội nghị

Chuẩn bị cho công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức lấy ý kiến và nhận được 46 ý kiến đóng góp cho tập thể, các cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh của các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy cơ sở, đơn vị chuyên môn thuộc Đảng ủy khối Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung kiểm điểm những nội dung trọng tâm như: công tác giáo dục chính trị; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và người lao động; công tác cán bộ;...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung kiểm điểm 3 vấn đề còn tồn tại của Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh tự kiểm điểm tập thể phải liên hệ kiểm điểm làm rõ từng cá nhân về đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm. Trách nhiệm của người đứng đầu tập thể và từng cá nhân, làm sao qua đợt kiểm điểm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như quần chúng nhân dân về đạo đức, tinh thần cách mạng. Cần thảo luận thêm các vấn đề về sinh hoạt chi bộ; công tác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác nâng cao chất lượng triển khai Nghị quyết;...

* Sáng ngày 15/10/2012, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bà Trần Thị Thái - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí trong Tổ công tác của BTV Tỉnh ủy tham dự.

Thực hiện hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Tháp Mười chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo các báo cáo thực hiện bước kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Từ công tác nghiên cứu, quán triệt đến chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đến lấy ý kiến của các tập thể, cá nhân đối với tập thể BTV. Công tác tổng hợp ý kiến, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân BTV được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và hướng dẫn theo tinh thần thẳng thắn, cầu thị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của BTV Huyện ủy Tháp Mười. Qua đó, yêu cầu BTV phải coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến rỏ rệt trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời để phát huy vai trò, vị thế của Đảng trong bối cảnh mới. Về nội dung kiểm điểm, đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy Tháp Mười cần tập trung kiểm điểm 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Quá trình kiểm điểm cần thẳng thắn, khách quan với cả tập thể và cá nhân, tránh tình trạng nể nang. Căn cứ kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể BTV, làm rõ trách nhiệm cá nhân từng đồng chí Ủy viên BTV trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực mình phụ trách. Từ đó, đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể và cá nhân trong công tác lãnh đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTV Huyện ủy Tháp Mười diễn ra trong 3 ngày từ 15-16 và 17/10/2012.

* Trong 2 ngày, 15-16/10, Đảng ủy phường Hòa Thuận (thành phố Cao Lãnh) tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường theo Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI. Đây là đơn vị được chọn làm điểm ở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy phường Hòa Thuận đã tổ chức lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu đóng góp ý về ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Thuận đã tập trung phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đưa ra lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục.

H.NG - P.T - D.C

Gửi bình luận của bạn