Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017

Cập nhật ngày: 05/10/2012 14:27:56

Trong nhiệm kỳ 2007-2012, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Toàn huyện có 7.000 hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình hỗ trợ nông dân làm kinh tế được triển khai thực hiện đạt hiệu quả như: Mô hình hùn vốn cất nhà, hùn vốn xoay vòng tương trợ trong sản xuất, trồng nhãn theo hướng an toàn...


Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành
nhiệm kỳ 2012-2017

Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới thông qua việc đóng góp bắc mới 217 cây cầu bê-tông, thi công 127km đường giao thông nông thôn, 297km kênh thủy lợi nội đồng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 đồng chí, đồng chí Chung Hữu Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012-2017.

Tiến Đạt

Gửi bình luận của bạn