KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 - 14/10/2021)

Huyện Cao Lãnh: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với thực tế cơ sở

Cập nhật ngày: 14/10/2021 06:01:54

ĐTO - Huyện Cao Lãnh điều kiện sản xuất chính là nông nghiệp, chủ yếu là cây lúa và cây ăn trái tập trung nhiều ở các xã vùng ven Quốc lộ 30. Toàn huyện có 1.158 tổ Hội, 92 chi Hội và 18 cơ sở Hội. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Cao Lãnh đã tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các Đảng ủy xã, thị trấn triển khai, quán triệt đến các cơ sở Hội với nhiều giải pháp thiết thực liên quan đến công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng Hội vững mạnh.


Mô hình liên kết trong sản xuất lúa, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản và tăng thu nhập cho người dân

Ông Nguyễn Anh Dũng – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Lãnh cho biết, liên quan đến vấn đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên địa bàn, Hội Nông dân huyện đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Hội chủ chốt, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và mang tính kế thừa. Đồng thời kịp thời kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành từ huyện đến cơ sở và tận địa bàn chi Hội đủ số lượng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Kết quả đã tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch hàng năm đúng theo quy định, kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành cấp huyện 12 đồng chí, Ban Thường vụ cấp huyện 3 đồng chí; cấp cơ sở bầu bổ sung 29 đồng chí, trong đó 11 đồng chí Chủ tịch, 12 đồng chí Phó Chủ tịch và 29 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Đến tháng 6/2021, toàn huyện Cao Lãnh có 30.486 hội viên/39.244 hộ nông dân (chiếm 77,68%) so với số hộ nông dân trên địa bàn, có 4.428 hội viên nữ, 1.386 hội viên là đảng viên; đã cấp thẻ cho 22.263 hội viên tham gia sinh hoạt ở 1.158 tổ Hội, 92 chi Hội và 18 cơ sở Hội.

Từ đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là tránh tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động. Đặc biệt, các cấp Hội tập trung chỉ đạo sâu sát theo tinh thần hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình hội viên, nông dân và Nhân dân. Qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của hội viên, nông dân và Nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, gắn với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân và Nhân dân trong huyện. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng tham mưu, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân huyện Cao Lãnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Hội đã sắp xếp chuyển đổi 1.708 tổ Hội sinh hoạt theo địa bàn dân cư sang 1.158/1.158 tổ Hội nghề nghiệp (sinh hoạt theo lĩnh vực ngành hàng) đạt 100% theo Đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hiện tại, các cơ sở Hội, chi Hội và tổ Hội trên địa bàn huyện nắm vững quy trình, linh hoạt trong tổ chức nâng cao chất lượng tổ chức ở chi, tổ Hội và hội viên. Kết quả tự đánh giá, xếp loại năm 2020 theo Hướng dẫn số 16 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có 9/18 cơ sở Hội xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9/18 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Hội xếp loại hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ; 51 chi Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 38 chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi Hội hoàn thành nhiệm vụ, không có chi Hội xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Song song với công tác đổi mới nội dung, phương thức hoat động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cơ sở Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản nhằm giảm giá thành được hình thành và tăng hàng năm. Trong đó tập trung nhiều mô hình sản xuất 1-2 loại giống lúa trên cùng ô đê bao gắn với áp dụng phương pháp “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” theo chương trình VnSAT với diện tích hàng năm 73.740ha. Đặc biệt là mô hình liên kết sản xuất lúa gạo, cây ăn trái góp phần thu nhập tăng thêm cho nông dân trên 36 tỷ đồng.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các buổi Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, chính quyền đối thoại với Nhân dân trên sóng phát thanh và các buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua các phong trào hành động cách mạng có 97 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu tích cực được các cơ sở Hội giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Kết quả có 63 đồng chí được kết nạp Đảng.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn