Kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết liên quan đến khai thác khoáng sản

Cập nhật ngày: 18/10/2020 06:11:41

ĐTO - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 8/7/2009 và Nghị quyết số 21 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 8/7/2009 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và Nghị quyết số 21 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04 ngày 8/7/2009 của HĐND tỉnh Đồng Tháp cho đến khi Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo quy định.

HĐND giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này (trên cơ sở tổng sản lượng khoáng sản còn lại được phép khai thác đến năm 2020 quy định tại Nghị quyết số 04 ngày 8/7/2009 và Nghị quyết số 21 ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh nhưng chưa cấp phép, chưa khai thác để quyết định công suất khai thác cho phù hợp).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020.

T.T

Gửi bình luận của bạn