Khảo sát chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ ngoài công lập

Cập nhật ngày: 05/10/2012 14:21:10

Trong 2 ngày 2 và 3/10/2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh và Châu Thành về việc thực hiện Nghị định 69/2008-NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị quyết 97/2007/NQ-HĐND.k7 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ ngoài công lập ở địa phương.


Khảo sát tại huyện Châu Thành

Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách này tại các địa phương có chuyển biến, bước đầu khai thác được các nguồn lực đầu tư, hình thành được một số cơ sở ngoài công lập hoạt động tốt; huy động được nguồn vốn đầu tư trang, thiết bị cho các cơ sở y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Việc thụ hưởng các chính sách theo Nghị định và Nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện. Tuy nhiên, sự đột phá về công tác xã hội hóa còn yếu; nhiều nhà đầu tư chưa biết đến các chính sách ưu đãi của Chính phủ và của tỉnh. Công tác lập quy hoạch chung có thực hiện, song việc quy hoạch lập quỹ đất, dành đất cho các cơ sở ngoài công lập tại 3 huyện đều chưa thực hiện, việc kêu gọi đầu tư, việc lập dự án chưa công khai thực hiện và cụ thể hóa các chính sách khuyến khích của Chính phủ, của tỉnh còn chậm. Đa số các cơ sở ngoài công lập có quy mô nhỏ nên chưa có điều kiện thụ hưởng các chính sách theo quy định. Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho rằng, các huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận các chính sách xã hội hóa, cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh làm tốt việc thực hiện và công khai quy hoạch, lập các dự án kêu gọi đầu tư, tiếp tục rà soát, các cơ sở ngoài công lập, sau khi đối chiếu với các tiêu chí theo quy định nếu gần đạt được thì giúp đỡ cho các cơ sở này được thụ hưởng chính sách theo quy định.

DT

Gửi bình luận của bạn