Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò
Sinh hoạt những mẫu chuyện về tấm gương của Bác

Cập nhật ngày: 06/06/2012 07:10:37

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể: tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề cho toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức lấy ý kiến quần chúng trong cơ quan, viết thu hoạch đồng thời tổ chức sinh hoạt để thông qua bảng thu hoạch, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên, cán bộ, công chức.

Ngoài việc học tập theo quy định cũng như thông qua các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể, đặc biệt sáng thứ hai hàng tuần sau khi chào cờ xong, tổ chức họp kiểm điểm trong tuần và bàn kế hoạch tuần tới, cơ quan tổ chức đọc những mẫu chuyện về Bác Hồ trong những bài thi chung khảo toàn quốc về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài 40 năm thực hiện Di chúc của Người, cho cơ quan nghe. Từ đó vận dụng cụ thể vào công việc của mình để rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua học tập đã giúp đảng viên, cán bộ, công chức nhận thức sâu sắc giá trị to lớn về tư tưởng và đạo đức của Bác. Bước đầu tạo được sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong, thái độ công tác thể hiện rõ nét trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, phong cách làm việc, thái độ phục vụ khách hàng.

Đặc biệt là trong 3 tháng thực hiện chương trình TABMIS của Bộ Tài chính (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) tài chính và kho bạc Nhà nước được nối mạng và chương trình TCS thuế ngân hàng - kho bạc được nối mạng. Đây cũng là mô hình đột phá của Chi bộ, tất cả cán bộ, công chức đều phải làm xuyên suốt 3 tháng cả ngày lẫn đêm. Cũng thông qua học tập về tấm gương của Bác đã tiết kiệm trong chi phí được 142.000.000 đồng để góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống cán bộ, công chức. Qua thực hiện việc học tập theo gương Bác, chị Nguyễn Thùy Trang kiểm ngân thu qua 5 năm đã trả tiền thừa cho khách hàng là 69.214.000 đồng. Cũng từ khi thực hiện Cuộc vận động cho đến nay, chất lượng hoạt động công tác được tốt hơn, hoạt động đoàn thể quần chúng tại đơn vị cũng có nhiều chuyển biến.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Cúc - Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ cho biết: Điều phấn khởi nhất qua số lượng mẫu chuyện về Bác mà cơ quan đã sinh hoạt học tập, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chuyển biến rõ rệt qua thực tế công việc; tạo mối gắn bó gần gũi với khách hàng, nhã nhặn trong giao tế, trung thực, trả tiền thừa gây ấn tượng đẹp với khách hàng, đoàn kết nội bộ tốt hơn cũng như có lối sống hài hòa với xã hội, giải quyết công việc theo đúng trình tự của pháp luật, không gây phiền hà sách nhiễu với khách hàng.

Từ những kết quả trên, 5 năm qua Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò đã vinh dự nhận được tất cả 29 phần thưởng của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, cùng các ngành của tỉnh, huyện Lấp Vò.

Trọng Bình

Gửi bình luận của bạn