Kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI

Cập nhật ngày: 19/10/2012 14:29:57

* Từ ngày 17-19/10/2012, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng và Tam Nông tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình của BTV Huyện ủy Tân Hồng
 theo Nghị quyết TW4. Ảnh: Dương Út

BTV Huyện Tân Hồng kiểm điểm tập thể và cá nhân trên tinh thần tự giác, thẳng thắn, bám sát vào các nội dung được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI như: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, quyền hạn và trách nhiệm trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, BTV Huyện ủy Tân Hồng đã tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp đối với tập thể, cá nhân và đưa ra lộ trình, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành của BTV Huyện ủy.

Trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, BTV và từng Ủy viên BTV Huyện ủy Tam Nông nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp những ưu điểm và khuyết điểm về sự lãnh đạo điều hành của BTV Huyện ủy. Từ đó, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của BTV cũng như xác định cụ thể trách nhiệm của từng Ủy viên BTV liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm đó.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp, nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, tập thể và các cá nhân BTV Huyện ủy đã chủ động đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tập trung vào các nội dung chính: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và của người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu...

* Từ ngày 17 đến 19/10/2012, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và Đảng ủy viên theo Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp và Đại tá Lý Trí Thức, Phó Cục trưởng Cục trinh sát BĐBP đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy BĐBP Đồng Tháp. Các đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng trong giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị lần này. Trong quá trình thảo luận, các đại biểu cần bám sát 3 nội dung của Nghị quyết, chuẩn bị các ý kiến đóng góp đạt chất lượng cao nhất với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, chân thành, thẳng thắn, tránh nể nang, né tránh, làm qua loa, hình thức. Nội dung kiểm điểm cần đi sâu phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề nổi cộm hiện nay, đồng thời tìm ra nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân...

* Sáng ngày 17/10, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Đảng đoàn HĐND đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và các cá nhân lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tập thể Đảng Đoàn và các cá nhân lãnh đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung vào 03 nội dung: về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bí thư Đảng Đoàn yêu cầu Hội nghị kiểm điểm phải tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng tránh làm qua loa, hình thức, phát huy tính dân chủ, từng đồng chí trong Đảng Đoàn phải nghiêm túc kiểm điểm, tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể và đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục những “thiếu sót, góp phần xây dựng Đảng Đoàn HĐND ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức trách được giao.

* Văn phòng UBND tỉnh cũng vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI ‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho đợt kiểm điểm lần này. Hồ sơ kiểm điểm cơ bản đầy đủ theo hướng dẫn của các ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ, tổ chức lấy ý kiến đầy đủ, nghiêm túc.

Tập thể và cá nhân lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, xây dựng, không khí thảo luận thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Các ý kiến đi thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm và đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, đề ra lộ trình, phương hướng khắc phục cụ thể. Đồng chí Chánh Văn phòng thể hiện tốt vai trò của người chủ trì, kịp thời gợi mở, nhắc nhở và điều chỉnh việc thảo luận đúng hướng, đúng yêu cầu của đợt kiểm điểm lần này.

Dũng Chinh - Bích Thuận - Nguyễn Phú Quy - Tô Minh Thuận - Lê Phát Bang

Gửi bình luận của bạn