Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 4 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới

Cập nhật ngày: 12/06/2012 15:11:39

Thường trực HĐND tỉnh vừa thông báo, Kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp lần thứ 4 khóa VIII sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2012, tại TP. Cao Lãnh.

Chương trình của kỳ họp dự kiến gồm các nội dung: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Báo cáo của Thường trực UBMTTQ tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Báo cáo của Viện Trưởng Viện KSND và Chánh án TAND tỉnh. Xem xét Tờ trình và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh; về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao; về ban hành mức chi chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; về thông qua Quy hoạch vùng tỉnh Đống Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; về quy định mức phí khám chữa bệnh; về nâng cao chuẩn năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh giai đoạn 2012-2015; về quy định mức thu học phí đối với cơ sở đào tạo công lập năm học 2011-2012 đến 2014-2015; về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Đồng Tháp; về Đề án xây dựng hệ thống nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2016; công nhận xã Định Yên và xã Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò đạt đô thị loại V giai đoạn 2011-2015; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan hành chính năm 2012.

TT

Gửi bình luận của bạn