Tam Nông: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Cập nhật ngày: 11/06/2012 14:28:07

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Nông luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.


Hội CCB các cấp trong huyện đã vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB huyện Tam Nông đã đề ra 10 chỉ tiêu tập trung thực hiện. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn theo kế hoạch của địa phương; đặc biệt hộ CCB nghèo mỗi năm phải giảm từ 1 - 3% và phấn đấu hàng năm phải vận động nguồn trong và ngoài Hội cất được ít nhất 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”;...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2012-2017 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Ngọc Quí

Gửi bình luận của bạn