Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:10:27

* Ban Dân vận Thành ủy Cao Lãnh đã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho hơn 40 thành viên UBMTTQ, ủy viên BCH các hội đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức MTTQ hội đoàn thể ngoài Đảng và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố.


Tại hội nghị, ông Mai Văn Nhơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu rõ nội dung ý nghĩa tầm quan trọng trong việc xây dựng, chính đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu; tổ chức Đảng có tính chiến đấu cao; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội... nhằm nâng cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

* Đảng ủy xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự vừa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết số 12 - Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chương trình hành động của Huyện ủy và Chương trình hành động, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện Nghị quyết số 12 cho các cán bộ đảng viên.

Sau khi triển khai quán triệt nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12, Đảng ủy xã chia ra làm 2 tổ thảo luận. Các ý kiến đóng góp tập trung vào đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phương pháp và các bước tiến hành kiểm điểm; công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền...

Hoàng Duy - Nguyễn Công Thành

Gửi bình luận của bạn