Đại hội Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2012-2017

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:10:38

Hội Cựu Chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017.


Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng hội viên, giúp cho hội viên nhất quán cao với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước và địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; trong khó khăn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2007-2012 đều thực hiện đạt và vượt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu chủ yếu thực thực trong nhiệm kỳ tới, bầu đồng chí Phạm Thanh Tuấn là Chủ tịch nhiệm kỳ 2012-2017 và là đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng thời trao kỷ niệm chương hội viên 15 năm công tác Hội cho 2 đồng chí.

Bích Thuận

Gửi bình luận của bạn