Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:09:45

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và báo cáo kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XI.


Tham dự hội nghị có gần 100 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, trưởng, phó các ban, cơ quan Đảng ủy Khối; Thường trực Đoàn Khối các cơ quan và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XI và các đại biểu dự hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bích Thuận

Gửi bình luận của bạn