Nhân sự mới

Cập nhật ngày: 12/06/2012 15:13:01

Thường trực HĐND tỉnh vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lý, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh cũng vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, đồng thời phụ trách điều hành đơn vị; ông Ngô Quang Tuyên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bà Vũ Thị Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở.

UBND tỉnh quyết định thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đối với ông Nguyễn Châu Thành để trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sẽ do ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc công ty đảm nhiệm.

UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu; ông Lê Thanh Mân, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí; ông Trần Văn Sơn, Kế toán trưởng, Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên công ty, Phó Tổng Giám đốc công ty.

TT

Gửi bình luận của bạn