Thị xã Hồng Ngự
Biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 07/06/2012 15:45:27

Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự vừa tổ chức họp mặt điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các báo cáo tham luận kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị của Chi bộ khóm 4, phường An Thạnh; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới của Chi bộ ấp An Lợi, xã An Bình A; thuyết trình chủ đề “Hồ Chí Minh niềm tự hào của dân tộc” của Chi đoàn Công an thị xã Hồng Ngự; trình bày cảm nhận thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951 của Bác Hồ của Chi đoàn Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hồng Ngự...

Dịp này, UBND thị xã Hồng Ngự đã quyết định khen thưởng 6 tập thể và 15 cá nhân trong tổng số 22 tập thể và 64 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Q.T

Gửi bình luận của bạn