Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng

Cập nhật ngày: 15/09/2021 05:25:07

ĐTO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, điểm mới của Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về cơ cấu lại nợ sẽ áp dụng cho số dư nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính (thay vì trước ngày 10/6/2020); dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 (Thông tư 03 quy định từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021). Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới cũng sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 03, đến ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 cũng bổ sung thêm một số trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1/8 từ hoạt động cấp tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi dịch...

Trước những quy định bổ sung của Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021, NHNN-ĐT yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh phải nghiên cứu, triển khai cụ thể, đầy đủ, kịp thời các nội dung của Thông tư số 14/2021/TT-NHNN đến các cán bộ nhân viên nghiệp vụ tại đơn vị để nắm vững, thực hiện đúng, tư vấn và trả lời đúng cho khách hàng.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát các đối tượng khách hàng vay gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-NHNN để thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; thực hiện việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng vay gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo hướng dẫn của hội sở. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đề nghị hỗ trợ của khách hàng, những trường hợp không hỗ trợ phải có văn bản trả lời (nhất là đối với khách hàng doanh nghiệp)... Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về NHNN-ĐT để được xem xét, giải quyết.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn