Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp

Cập nhật ngày: 16/09/2021 15:25:59

ĐTO - Thời gian qua, các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Tuy nhiên qua 8 tháng thực hiện, tỷ lệ giải ngân vẫn còn khá thấp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 6/9/2021, toàn tỉnh giải ngân được hơn 1.034 tỷ đồng/4.048 tỷ đồng, đạt 25,57% so với kế hoạch. Mức giải ngân này cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 1,15%. Tuy nhiên, so với kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, quy trình thực hiện đầu tư công mất khá nhiều thời gian dẫn đến việc chưa giải ngân hoặc phải bố trí vốn nhiều đợt. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên tiến độ triển khai các gói thầu chậm so với kế hoạch.

Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy nhanh vốn đầu tư công để phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Trong đó, UBND tỉnh lưu ý trách nhiệm của người đứng đầu trong trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; bảo đảm thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Đối với UBND các huyện, thành phố cần quan tâm việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND cấp huyện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Riêng các chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án cần rà soát, xây dựng quy định trình tự, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ tại đơn vị, đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý và phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban hành, công khai quy trình thực hiện, giải ngân đến các nhà thầu, tư vấn tham gia thực hiện dự án.

MN

Gửi bình luận của bạn