Số: 119 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 26/08/2021 14:59:37

* Quyền khai thác Dịch vụ Căn tin (DT: 120m2) tại Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 04 năm học, từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/7/2025). Giá khởi điểm: 380.000.000đ.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá khai thác dịch vụ:

- Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 63c/PA-THPT TM ngày 26/7/2021 của Trường THPT Tháp Mười.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài tản tại Trường THPT Tháp Mười: Từ ngày 25/8/2021 đến 15 giờ ngày 10/9/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 10/9, 13/9 và đến 15 giờ ngày 14/9/2021 tại Trường THPT Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 15/9/2021 tại Trường THPT Tháp Mười.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường THPT Tháp Mười. ĐT 02773824130 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn