Số: 118/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 26/08/2021 15:00:13

Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Thống Linh, Đồng Tháp; Giai đoạn 2021-2024 (Thời gian khai thác 03 năm học, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/7/2024) - Nhà giữ xe: (DT: 690m2); Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng

- Quầy VP phẩm: (DT: 40m2); Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án số 53/PA-THPTTL ngày 18/6/2021 của Trường THPT Thống Linh và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 25/8/2021 đến 15 giờ ngày 10/9/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 10/9, 13/9 và đến 15 giờ ngày 14/9/2021 tại Trường THPT Thống Linh.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ; 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 15/9/2021 tại Trường THPT Thống Linh.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường THPT Thống Linh. ĐT: 02773927255 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn