Số: 120/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/08/2021 18:21:19

1. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin-Văn phòng phẩm (DT: 59,84m2) tại Trường Tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa Đéc. Giai đoạn 2021-2023 (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2023).

Giá khởi điểm: 450.000.000 đồng

2. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp; Giai đoạn 2021-2023 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/7/2023), cụ thể:

- Căn tin: (DT: 272,2m2); Giá khởi điểm: 510.000.000 đồng

- Nhà giữ xe: (DT: 552,5m2); Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng

- Quầy photocopy: (DT: 36m2); Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án của Trường mà mình đăng ký tham gia đấu giá, không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/8/2021 đến 15 giờ ngày 14/9/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 14/9, 15/9 và đến 15 giờ ngày 16/9/2021 tại các Trường có tài sản đấu giá;

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ (Quầy photo); 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 17/9/2021 tại Trường Tiểu học Phú Mỹ.

 10 giờ ngày 17/9/2021 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773852059; Trường Tiểu học Phú Mỹ. ĐT: 02773861405; Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu. ĐT: 02773773500 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn