Thông báo về việc tuyển dụng công chức

Cập nhật ngày: 25/11/2021 07:57:31

1. Vị trí, số lượng và yêu cầu tuyển dụng

TT

Vị trí việc làm cần

tuyển dụng

Chỉ tiêu

Thuộc các ngành,
chuyên ngành đào tạo trình độ đại học

Ghi chú

1

Quản lý Tài chính - Ngân sách

1

Tài chính - Kế toán

Thông tin chi tiết được đăng tại địa chỉ:

https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn/.

2

Quản lý về Nông nghiệp

1

Các ngành Nông nghiệp

3

Giải quyết khiếu nại tố cáo

1

Luật

4

Quản lý thi đua - khen thưởng

1

Hành chính, Luật

5

Hành chính tư pháp

1

Luật

6

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

7

Quản lý Môi trường

1

Các ngành Môi trường

8

Quản lý du lịch

1

Luật, các ngành Du lịch

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (đính kèm Mẫu số 01).

- Thời gian: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.

- Địa điểm:

+ Nộp trực tiếp: Phòng Nội vụ thành phố Cao Lãnh (Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh) địa chỉ số 03, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

+ Gửi qua đường bưu chính hoặc qua địa chỉ Email: pnvtpcl@gmail.com;

+ Điện thoại: (0277) 6.250.355.

Gửi bình luận của bạn