Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh
Kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 08/10/2012 07:17:29

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Lãnh vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm, tập thể BTV Huyện ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4. Tập thể BTV Huyện ủy Cao Lãnh kiểm điểm tự phê bình, phê bình với tinh thần tự giác, trung thực, không nể nang, né tránh.

Nội dung kiểm điểm có trọng tâm, trọng điểm; tập trung phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của BTV Huyện ủy; xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể BTV Huyện ủy Cao Lãnh đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị, dân chủ, trách nhiệm trước Đảng bộ huyện. Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với các cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy Cao Lãnh sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 10/2012.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn