Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ IX

Cập nhật ngày: 06/10/2012 10:51:39

Ngày 6-10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 2.

Hội nghị đã tập trung thảo luận triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 tập trung vào một số công trình trọng điểm như: Triển khai thực hiện đề án “Phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2012-2017”, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên tham gia phát triển nguồn nhân lực tỉnh, Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh và đưa vào hoạt động có hiệu quả…Đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”
trên địa bàn tỉnh

Việc triển khai các công trình trọng điểm gắn với nhiều chỉ tiêu quan trọng đối với các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Do đó, một số nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra là tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục của Đoàn; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tích cực giúp đỡ thanh niên vượt khó thoát nghèo bền vững…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý 3 năm 2012, tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2012.

                                                                                                                           DŨNG CHINH
Gửi bình luận của bạn