Ban Thường vụ Thị ủy SaĐéc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 15/10/2012 06:45:55

Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy SaĐéc vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể BTV và các cá nhân Ủy viên BTV Thị ủy theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các đồng chí Đặng Xuân Luật - Vụ phó Vụ địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương); Lê Minh Hoan - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự.


Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTV Thị ủy SaĐéc

BTV Thị ủy SaĐéc đã chuẩn bị cho công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo đúng 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Thị ủy đã tổ chức lấy ý của các cấp ủy, tổ chức đảng cấp tỉnh, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu đóng góp các nội dung như: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

BTV Thị ủy SaĐéc nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp về những ưu điểm và khuyết điểm về sự lãnh đạo điều hành của BTV Thị ủy, qua đó BTV Thị ủy chú trọng phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của BTV Thị ủy; xác định trách nhiệm của từng Ủy viên BTV Thị ủy liên quan đến hạn chế, khuyết điểm của BTV Thị ủy để đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn