Xử lý kỷ luật 80 đảng viên vi phạm

Cập nhật ngày: 12/10/2012 08:02:35

Trong quý 3 năm 2012, các tổ chức đảng có thẩm quyền trong tỉnh đã xử lý kỷ luật 80 đảng viên vi phạm, tăng 33 đảng viên so với cùng kỳ năm 2011.

Nội dung vi phạm chủ yếu do: thiếu tinh thần trách nhiệm; chấp hành không nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; phẩm chất, lối sống chưa tốt; cố ý làm trái; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; mất đoàn kết nội bộ.

Hình thức xử lý kỷ luật khiển trách 43 đảng viên, cảnh cáo 24, cách chức 4, khai trừ 9 đảng viên. Ngoài ra, có 9 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và 1 trường hợp đình chỉ chức vụ Bí thư chi bộ.

Các đơn vị có nhiều đảng viên bị xử lý kỷ luật là Tân Hồng (15 đảng viên), Lai Vung (14 đảng viên), Tam Nông (8 đảng viên), huyện Hồng Ngự (7 đảng viên).

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn