Công nhận hàng trăm cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa

Cập nhật ngày: 15/10/2012 06:45:48

Sau 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/18/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đã hy sinh, từ trần; Ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) và tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận hàng trăm trường hợp cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần.

Thời gian qua, Ban tổ chức cấp ủy đã tham mưu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền cho nhân biết chủ trương của Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, quy trình xét công nhận cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tổng khởi nghĩa. Đồng thời, Ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) đã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy cơ sở triển khai, thực hiện bảo đảm cho việc xét duyệt đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo Hướng dẫn số 30 của Ban Tổ chức Trung ương.

Song song đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho thân nhân biết về chủ trương của Đảng để lập hồ sơ đề nghị công nhận chính sách cho người thân mình. Nhờ đó, nhân dân có thêm kênh thông tin để tiếp cận với chính sách của Trung ương và số lượng người có thân nhân thuộc đối tượng được công nhận theo Hướng dẫn số 30 đến liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức cấp ủy huyện để tìm hiểu về chính sách, được hướng dẫn về quy trình, thủ tục lập hồ sơ tăng lên đáng kể. Tính đến tháng 6/2012, Ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận 163 trường hợp (130 cán bộ Lão thành cách mạng và 33 cán bộ Tiền khởi nghĩa) đã hy sinh, từ trần và cấp kinh phí trợ cấp một lần cho thân nhân của các đồng chí được công nhận với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.

Do đặc thù chiến trường miền Nam lúc bấy giờ rất ác liệt, kéo dài đến ngày 30/4/1975, trải qua 2 cuộc kháng chiến, nhiều đồng chí không còn nhớ chính xác ngày tháng tham gia hoạt động cách mạng, chức vụ lúc đó để ghi vào lý lịch của mình hoặc các trường hợp đã hy sinh, sau này gia đình hoặc đơn vị của liệt sĩ mới lập hồ sơ đề nghị chứng nhận liệt sĩ thì không còn nhớ ngày tháng tham gia hoạt động cách mạng, chức vụ của liệt sĩ từ tháng 8/1945 về trước. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kiến nghị Trung ương cho xem xét công nhận đối với các trường hợp nêu trên nhằm tôn vinh, tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn