Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 10/10/2012 07:38:30

Trong 2 ngày 8 - 9/10/2012, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các cá nhân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự hội nghị.


Kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và các cá nhân
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung vào chức năng nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đề xuất công tác tổ chức bộ máy hành chính và công tác cán bộ. Qua đó, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của Ban cán sự Đảng, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

Tập thể và các cá nhân Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chuẩn bị cho công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Đặc biệt, tập thể và các cá nhân Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp về sự lãnh đạo điều hành của tập thể và các cá nhân Ban cán sự Đảng.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn