Hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2012

Cập nhật ngày: 09/10/2012 16:02:29

Sáng ngày 9/10/2012, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2012. Đồng chí Lê Minh Trung - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị.


Hội nghị báo cáo viên tại Sở thông tin và Truyền thông

Hơn 240 báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện, thị, thành phố tham dự hội nghị được triển khai nội dung chuyên đề về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 315/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phương hướng thực hiện giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, nghe báo cáo những kết quả nổi bật của công tác giáo dục - đào tạo năm học 2011-2012, kế hoạch tổ chức năm học 2012-2013 của tỉnh và chủ trương “Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo” theo tinh thần Đại hội XI của Đảng và tình hình tôn giáo trong thời gian gần đây.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trung - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp lưu ý các báo cáo viên cần tiếp tục nghiên cứu triển khai tuyên truyền hoạt động kiểm điểm phê bình và tự phê bình của các ngành, các địa phương nghiêm túc đúng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, khóa XI.

P.Thuận

 

Gửi bình luận của bạn